Οι Υποστηρικτικές Υποδομές Λειτουργίας

Οι Υποστηρικτικές Υποδομές Λειτουργίας

Οι υποστηρικτικές υποδομές στη λειτουργία των μονάδων μας που τεκμηριώνουν την υπεροχή μας
Πρότυπο σύστημα ποιότητας
Όλα τα φροντιστήρια του Ομίλου μας, με την έναρξη της λειτουργίας τους, πιστοποιούνται με 2 έγκυρα πρότυπα ποιότητας:
 • το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015
 • την ειδική για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433:2008
Και για τα 2 πρότυπα πιστοποιούμαστε από τον διεθνή φορέα TÜV HELLAS για τον σχεδιασμό και την παροχή των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.

Το σύστημα ποιότητας των φροντιστηρίων μας υλοποιείται από το 2001, αναβαθμίζεται συνεχώς και αποτελεί το πλέον δοκιμασμένο και ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας στον χώρο της εκπαίδευσης. Με συστηματικές διαδικασίες και μετρήσιμους δείκτες, ο εκπαιδευτικός μας Όμιλος αξιολογεί τους καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό και το σύνολο των δράσεων και των λειτουργιών του, λαμβάνοντας συνεχώς στοιχεία προς ανάλυση, διόρθωση και βελτίωση.
Κορυφαία ακαδημαϊκή υποστήριξη
Η εκπαιδευτική διεργασία που συντελείται στις τάξεις των φροντιστηρίων μας καθοδηγείται πλήρως από ένα εξαίρετο Ακαδημαϊκό Τμήμα, μία ομάδα κορυφαίων επιστημόνων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη όλων των καθηγητών του Ομίλου.

akad 3
Ανοιχτό συμβούλιο Διευθυντών

Όλοι οι συνεργάτες του Ομίλου συνδιαμορφώνουν με κανόνες εταιρικής κουλτούρας, έμπνευσης και δημιουργίας το δυναμικό εκπαιδευτικό μας πρότυπο, το οποίο εξελίσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς. Οι Διευθυντές όλων των φροντιστηρίων μας συμμετέχουν στην ανοιχτή συζήτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του  Ομίλου στο θεσμοθετημένο ανά δεκαπενθήμερο συμβούλιο Διευθυντών, στο οποίο λαμβάνουν μέρος με άμεσο τρόπο και οι Διευθυντές των πλέον απομακρυσμένων μονάδων μέσω τηλεδιάσκεψης.


simvoulio


Διαρκής εκπαίδευση Διευθυντών
Οι Διευθυντές των φροντιστηρίων μας εκπαιδεύονται συνεχώς στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών μας διαδικασιών και πλεονεκτημάτων. Η εκπαίδευση αυτή ενισχύει την ηγεσία των μονάδων μας και επιφέρει αποτελεσματικές πωλήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών.
Area Manager για κάθε μονάδα
Οι Area Manager είναι έμπειρα στελέχη του Ομίλου με αποδεδειγμένη διοικητική και διδακτική ικανότητα, οι οποίοι με την εμπειρία και τις προτάσεις τους λειτουργούν ως επιθεωρητές – σύμβουλοι και συνεργάζονται με τους Διευθυντές των μονάδων στην αντιμετώπιση και διαχείριση εκπαιδευτικών προβλημάτων.
Σπουδαίο εκπαιδευτικό υλικό
Η διδασκαλία των καθηγητών του Ομίλου σε όλα τα μαθήματα καθοδηγείται με εβδομαδιαίους προγραμματισμούς ύλης, αναλυτικά σχέδια μαθήματος και πλήρες εκπαιδευτικό υλικό. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές εκπαιδεύονται συνεχώς ανά διδασκόμενο μάθημα σε διδακτικές πρακτικές, στο γνωστικό αντικείμενο και σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους κατά τις Συνελεύσεις Ειδικοτήτων του Ομίλου.
Αρχική εκπαίδευση και συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
Οι εκπαιδευτικοί, που είναι υποψήφιοι για να διδάξουν στις μονάδες μας, αξιολογούνται από τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους του Ομίλου μας σχετικά με τη γνωστική και παιδαγωγική τους επάρκεια. Οι εκπαιδευτικοί του Ομίλου μας αξιολογούνται συνεχώς με ένα πολυεπίπεδο πλέγμα αξιολογήσεων, που σαν στόχο του έχει να εκπαιδεύονται και να βελτιώνονται συνεχώς.
Αξιόπιστο σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Το σύνολο των επιμορφωτικών συνελεύσεων των καθηγητών του Ομίλου αναμεταδίδεται μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και στις πλέον απομακρυσμένες εκπαιδευτικές μας μονάδες. Με τον τρόπο αυτό, το δίκτυό μας διαθέτει το πλέον ενημερωμένο και αξιόμαχο διδακτικό προσωπικό της φροντιστηριακής εκπαίδευσης.

tilediaskepsi
Βιβλία του Εκδοτικού μας Οίκου
Οι εκπαιδευτικές μας μονάδες χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικό υλικό τα υψηλού επιπέδου βιβλία του Εκδοτικού μας Οίκου και τα φροντιστηριακά βιβλία σε όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων, εξασφαλίζοντας ισχυρό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού που διαθέτει συνήθως αποσπασματικές εκδόσεις. Τα βιβλία μας κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα, εκτίθενται στον ποιοτικό ανταγωνισμό, αξιολογούνται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και δομούν μία σπουδαία υπεραξία για τα Φροντιστήρια του Ομίλου.


ekdotikos
Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό
Η παραγωγή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών είναι αποτέλεσμα ενός λειτουργικού οργανογράμματος, με καταγραμμένες αρμοδιότητες, τμήματα marketing, ποιότητας, ακαδημαϊκού και ανάπτυξης, που λειτουργεί υποστηριζόμενο από 51 δοκιμασμένα στελέχη, τα οποία εργάζονται αποκλειστικά προς αυτόν τον σκοπό. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου κατευθύνει και συντονίζει την αποτελεσματική έκφραση μίας κοινής και ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής σε κάθε τομέα και σε κάθε δράση των εκπαιδευτικών μας δομών.
Διαρκής μηχανογραφική υποστήριξη δικτύου
Οι διδακτικές και διοικητικές λειτουργίες των φροντιστηρίων μας υποστηρίζονται καθημερινά από το πολυάριθμο επιτελείο των στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης μέσω του μηχανογραφικού συστήματος Poukamisas Management Information System (PMIS). Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα ειδικά διαμορφωμένο για τα φροντιστήριά μας, το οποίο οργανώνει και συντονίζει με υποδειγματικό τρόπο το σύνολο των διοικητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ομίλου, ενώ αποτελεί ένα σύγχρονο διαδραστικό εργαλείο κοινής διαχείρισης από τους διευθυντές, τους καθηγητές, αλλά και τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών. Το PMIS είναι ένα δυναμικά εξελισσόμενο μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο παραμετροποιείται διαρκώς, ώστε να συμβαδίζει με τις αυξανόμενες ανάγκες του Ομίλου.
Λογιστική υποστήριξη
Η καθοδήγηση των συνεργατών του Ομίλου είναι καθημερινή σε κάθε λογιστικό και εργασιακό ζήτημα, καθώς το λογιστήριο της Κεντρικής Διοίκησης παρέχει, με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, άμεσες και αξιόπιστες απαντήσεις σε κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει.
Αποτελεσματική πολιτική διδάκτρων
Τα φροντιστήριά μας ακολουθούν μία δοκιμασμένη πολιτική διδάκτρων, η οποία αφενός είναι αξιόπιστη, αφετέρου διατηρεί τα δίδακτρα σε επίπεδα υψηλής κερδοφορίας. Οι Διευθυντές των εκπαιδευτικών μας μονάδων υπερασπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο και ισχυρά επιχειρήματα τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας.

ΓΙΑΤΙ FRANCHISE ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ;

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι υποστηρικτικές υποδομές στη λειτουργία των μονάδων μας που τεκμηριώνουν την υπεροχή μας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

BRAND NAME & MARKETING

Το ισχυρότερο brand name και το αρτιότερο marketing plan στην κατηγορία της εκπαίδευσης.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η ενιαία αισθητική εικόνα των φροντιστηρίων μας αποπνέει σεβασμό στους μθητές και διασφαλίζει ιδανικές συνθήκες διδακτικής λειτουργίας

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

O Όμιλος μας, πέρα από τις υψηλότατου επιπέδου εκπαιδευτικές του υπηρεσίες, από τα πρώτα του βήματα επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΟ ΑΡΤΙΟΤΕΡΟ
MARKETING PLAN ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα
 • Πανελλαδική Τηλεοπτική Προβολή
 • Στοχευμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο
 • Διαφήμιση στο ραδιόφωνο
 • Ιστοσελίδα υψηλής επισκεψιμότητας
 • Διαφημιστικές συνέργειες κύρους
 • Στοχευμένο τοπικό marketing
 • Βραβεία αριστείας, συνέπειας και βελτίωσης

Πλεονεκτήματα Franchise

Franchise ή σύστημα δικαιόχρησης ονομάζεται η μέθοδος της ίδρυσης μίας νέας επιχείρησης ή του μετασχηματισμού μίας υφιστάμενης, μέσω της μεταλαμπάδευσης της τεχνογνωσίας (know how) και της επωνυμίας (brand name) μίας ήδη εγκαθιδρυμένης στη συνείδηση του κοινού και επιτυχημένης επιχείρησης.

Τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης μίας επιχείρησης με την μέθοδο του franchise συνοψίζονται στα εξής :
Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεργάτες μας είναι η δύναμή μας

 • Βάρη

  Λ. Βάρης 81, Τ. 210 8992159

  vroxxopoulos

  Γιώργος Βροχόπουλος

  Έχοντας ενταχθεί στην οικογένεια του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς από το 2013, είμαι πεπεισμένος ότι έχω κάνει τη σωστή επιλογή για την επαγγελματική μου ανέλιξη στον χώρο της εκπαίδευσης.
  Η τεχνογνωσία, το κύρος και το καθεστώς πλήρους νομιμότητας που διέπει τον Όμιλο ήταν καταλυτικά στοιχεία για την τελική μου απόφαση. Η λειτουργία όλων των μονάδων γίνεται με κοινό πλαίσιο αποφάσεων όλων των διευθυντών υπό την καθοδήγηση του ίδιου του Θανάση Πουκαμισά.
  Τίποτε δεν έχει αλλάξει από την αρχική μου εικόνα ότι όποιος εισέρχεται στην οικογένεια των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς τα οφέλη που λαμβάνει είναι πολλαπλάσια αυτών που απαιτείται να αποδώσει.
 • Αμπελόκηποι - Πανόρμου

  Λουίζης Ριανκούρ 71, Τ. 210 6911851

  bakaras

  Κωνσταντίνος Μπακαράς

  stathakopoulos

  Δημήτρης Σταθακόπουλος

  Ένας όμιλος με όραμα, στρατηγική και υψηλούς στόχους.

  Μία ισχυρή ομάδα που διακρίνεται για την καινοτομία, την ευελιξία και την αποδοτικότητα των δοκιμασμένων εκπαιδευτικών της μεθόδων.

  Μία μεγάλη οικογένεια που ξέρει να στηρίζει τα μέλη της και να κερδίζει.
 • Σέρρες - Κέντρο

  Κωνσταντινουπόλεως 10, Τ. 23210 68700

  pantazis

  Ευστάθιος Πανταζής

  Έχοντας μεγάλη εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τόσο ως εκπαιδευτικός όσο και ως επιχειρηματίας της εκπαίδευσης, καθώς επί σειρά ετών λειτουργώ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, από την πρώτη στιγμή της επαφής μου με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς διαπίστωσα την ύψιστου επιπέδου οργανωτική του δομή και την τεχνογνωσία, όσο και το πάθος για την τελειότητα, των στελεχών του. Η απόφαση για τη δημιουργία της μονάδας μου, στην πόλη των Σερρών, ήρθε άμεσα και σήμερα, λίγους μήνες μετά τη λειτουργία της, αισθάνομαι την αμέριστη υποστήριξη του Ομίλου, που θεωρώ πως βήμα προς βήμα, θα την οδηγήσει στην επιτυχία.
 • Ιεράπετρα

  Αλεξ. Παπάγου 12 & Ζουράρη, Τ. 28420 23100

  arxon

  Μάρκος Άρχων

  anagiotaki

  Νατάσσα Αγιαννιωτάκη

  magoulis

  Γιάννης Μαγούλης

  valaki

  Ειρήνη Βαλαχή

  Στον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς αισθανόμαστε πρωτοπόροι στον φροντιστηριακό χώρο της μέσης εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προτάσεις και οι ιδέες μας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας έργου βρίσκουν πάντα πρόσφορο έδαφος για συζήτηση στις συνελεύσεις μας κι έχουν τη θερμή υποστήριξη του Προέδρου του Ομίλου Θανάση Πουκαμισά.
 • Άγιος Δημήτριος

  Αγ. Δημητρίου & Ηπείρου 37, Τ. 210 9312700

  tsagarakis

  Γιάννης Τσαγκαράκης

  dimopoulou

  Ελένη Δημοπούλου

  Η ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, οι δυναμικές εκπαιδευτικές καινοτομίες, η συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση όλου του προσωπικού των φροντιστηρίων μας, καθώς και η πανελλαδική τηλεοπτική διαφήμιση, είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν το Franchise Πουκαμισάς πρωτοπόρο στον χώρο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Δείτε όλους τους συνεργάτες μας
Προσωπικό στίγμα σε κάθε δραστηριότητα

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Ζητήστε ενημέρωση