Οι Υποστηρικτικές Υποδομές Λειτουργίας

Οι Υποστηρικτικές Υποδομές Λειτουργίας

Οι υποστηρικτικές υποδομές στη λειτουργία των μονάδων μας που τεκμηριώνουν την υπεροχή μας
Πρότυπο σύστημα ποιότητας
Όλα τα φροντιστήρια του Ομίλου μας, με την έναρξη της λειτουργίας τους, πιστοποιούνται με 2 έγκυρα πρότυπα ποιότητας:
 • το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008
 • την ειδική για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433:2008
Και για τα 2 πρότυπα πιστοποιούμαστε από τον διεθνή φορέα TÜV HELLAS για τον σχεδιασμό και την παροχή των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.

Το σύστημα ποιότητας των φροντιστηρίων μας υλοποιείται από το 2001, αναβαθμίζεται συνεχώς και αποτελεί το πλέον δοκιμασμένο και ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας στον χώρο της εκπαίδευσης. Με συστηματικές διαδικασίες και μετρήσιμους δείκτες, ο εκπαιδευτικός μας Όμιλος αξιολογεί τους καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό και το σύνολο των δράσεων και των λειτουργιών του, λαμβάνοντας συνεχώς στοιχεία προς ανάλυση, διόρθωση και βελτίωση.
Κορυφαία ακαδημαϊκή υποστήριξη
Η εκπαιδευτική διεργασία που συντελείται στις τάξεις των φροντιστηρίων μας καθοδηγείται πλήρως από ένα εξαίρετο Ακαδημαϊκό Τμήμα, μία ομάδα κορυφαίων επιστημόνων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την επιμόρφωση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη όλων των καθηγητών του Ομίλου.

akad 3
Ανοιχτό συμβούλιο Διευθυντών

Όλοι οι συνεργάτες του Ομίλου συνδιαμορφώνουν με κανόνες εταιρικής κουλτούρας, έμπνευσης και δημιουργίας το δυναμικό εκπαιδευτικό μας πρότυπο, το οποίο εξελίσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς. Οι Διευθυντές όλων των φροντιστηρίων μας συμμετέχουν στην ανοιχτή συζήτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του  Ομίλου στο θεσμοθετημένο ανά δεκαπενθήμερο συμβούλιο Διευθυντών, στο οποίο λαμβάνουν μέρος με άμεσο τρόπο και οι Διευθυντές των πλέον απομακρυσμένων μονάδων μέσω τηλεδιάσκεψης.


simvoulio


Διαρκής εκπαίδευση Διευθυντών
Οι Διευθυντές των φροντιστηρίων μας εκπαιδεύονται συνεχώς στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών μας διαδικασιών και πλεονεκτημάτων. Η εκπαίδευση αυτή ενισχύει την ηγεσία των μονάδων μας και επιφέρει αποτελεσματικές πωλήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών.
Area Manager για κάθε μονάδα
Οι Area Manager είναι έμπειρα στελέχη του Ομίλου με αποδεδειγμένη διοικητική και διδακτική ικανότητα, οι οποίοι με την εμπειρία και τις προτάσεις τους λειτουργούν ως επιθεωρητές – σύμβουλοι και συνεργάζονται με τους Διευθυντές των μονάδων στην αντιμετώπιση και διαχείριση εκπαιδευτικών προβλημάτων.
Σπουδαίο εκπαιδευτικό υλικό
Η διδασκαλία των καθηγητών του Ομίλου σε όλα τα μαθήματα καθοδηγείται με εβδομαδιαίους προγραμματισμούς ύλης, αναλυτικά σχέδια μαθήματος και πλήρες εκπαιδευτικό υλικό. Επιπρόσθετα, οι καθηγητές εκπαιδεύονται συνεχώς ανά διδασκόμενο μάθημα σε διδακτικές πρακτικές, στο γνωστικό αντικείμενο και σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους κατά τις Συνελεύσεις Ειδικοτήτων του Ομίλου.
Αρχική εκπαίδευση και συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
Οι εκπαιδευτικοί, που είναι υποψήφιοι για να διδάξουν στις μονάδες μας, αξιολογούνται από τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους του Ομίλου μας σχετικά με τη γνωστική και παιδαγωγική τους επάρκεια. Οι εκπαιδευτικοί του Ομίλου μας αξιολογούνται συνεχώς με ένα πολυεπίπεδο πλέγμα αξιολογήσεων, που σαν στόχο του έχει να εκπαιδεύονται και να βελτιώνονται συνεχώς.
Αξιόπιστο σύστημα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Το σύνολο των επιμορφωτικών συνελεύσεων των καθηγητών του Ομίλου αναμεταδίδεται μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και στις πλέον απομακρυσμένες εκπαιδευτικές μας μονάδες. Με τον τρόπο αυτό, το δίκτυό μας διαθέτει το πλέον ενημερωμένο και αξιόμαχο διδακτικό προσωπικό της φροντιστηριακής εκπαίδευσης.

tilediaskepsi
Βιβλία του Εκδοτικού μας Οίκου
Οι εκπαιδευτικές μας μονάδες χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικό υλικό τα υψηλού επιπέδου βιβλία του Εκδοτικού μας Οίκου και τα φροντιστηριακά βιβλία σε όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων, εξασφαλίζοντας ισχυρό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού που διαθέτει συνήθως αποσπασματικές εκδόσεις. Τα βιβλία μας κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα, εκτίθενται στον ποιοτικό ανταγωνισμό, αξιολογούνται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και δομούν μία σπουδαία υπεραξία για τα Φροντιστήρια του Ομίλου.


ekdotikos
Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό
Η παραγωγή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών είναι αποτέλεσμα ενός λειτουργικού οργανογράμματος, με καταγραμμένες αρμοδιότητες, τμήματα marketing, ποιότητας, ακαδημαϊκού και ανάπτυξης, που λειτουργεί υποστηριζόμενο από 51 δοκιμασμένα στελέχη, τα οποία εργάζονται αποκλειστικά προς αυτόν τον σκοπό. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου κατευθύνει και συντονίζει την αποτελεσματική έκφραση μίας κοινής και ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής σε κάθε τομέα και σε κάθε δράση των εκπαιδευτικών μας δομών.


anthrwpino
Διαρκής μηχανογραφική υποστήριξη δικτύου
Οι διδακτικές και διοικητικές λειτουργίες των φροντιστηρίων μας υποστηρίζονται καθημερινά από το πολυάριθμο επιτελείο των στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης μέσω του μηχανογραφικού συστήματος Poukamisas Management Information System (PMIS). Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα ειδικά διαμορφωμένο για τα φροντιστήριά μας, το οποίο οργανώνει και συντονίζει με υποδειγματικό τρόπο το σύνολο των διοικητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του Ομίλου, ενώ αποτελεί ένα σύγχρονο διαδραστικό εργαλείο κοινής διαχείρισης από τους διευθυντές, τους καθηγητές, αλλά και τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών. Το PMIS είναι ένα δυναμικά εξελισσόμενο μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο παραμετροποιείται διαρκώς, ώστε να συμβαδίζει με τις αυξανόμενες ανάγκες του Ομίλου.
Λογιστική υποστήριξη
Η καθοδήγηση των συνεργατών του Ομίλου είναι καθημερινή σε κάθε λογιστικό και εργασιακό ζήτημα, καθώς το λογιστήριο της Κεντρικής Διοίκησης παρέχει, με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, άμεσες και αξιόπιστες απαντήσεις σε κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει.
Αποτελεσματική πολιτική διδάκτρων
Τα φροντιστήριά μας ακολουθούν μία δοκιμασμένη πολιτική διδάκτρων, η οποία αφενός είναι αξιόπιστη, αφετέρου διατηρεί τα δίδακτρα σε επίπεδα υψηλής κερδοφορίας. Οι Διευθυντές των εκπαιδευτικών μας μονάδων υπερασπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο και ισχυρά επιχειρήματα τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας.

ΓΙΑΤΙ FRANCHISE ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ;

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι υποστηρικτικές υποδομές στη λειτουργία των μονάδων μας που τεκμηριώνουν την υπεροχή μας.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

BRAND NAME & MARKETING

Το ισχυρότερο brand name και το αρτιότερο marketing plan στην κατηγορία της εκπαίδευσης.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η ενιαία αισθητική εικόνα των φροντιστηρίων μας αποπνέει σεβασμό στους μθητές και διασφαλίζει ιδανικές συνθήκες διδακτικής λειτουργίας

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

O Όμιλος μας, πέρα από τις υψηλότατου επιπέδου εκπαιδευτικές του υπηρεσίες, από τα πρώτα του βήματα επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΟ ΑΡΤΙΟΤΕΡΟ
MARKETING PLAN ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα
 • Πανελλαδική Τηλεοπτική Προβολή
 • Στοχευμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο
 • Διαφήμιση στο ραδιόφωνο
 • Ιστοσελίδα υψηλής επισκεψιμότητας
 • Διαφημιστικές συνέργειες κύρους
 • Στοχευμένο τοπικό marketing
 • Βραβεία αριστείας, συνέπειας και βελτίωσης

Πλεονεκτήματα Franchise

Franchise ή σύστημα δικαιόχρησης ονομάζεται η μέθοδος της ίδρυσης μίας νέας επιχείρησης ή του μετασχηματισμού μίας υφιστάμενης, μέσω της μεταλαμπάδευσης της τεχνογνωσίας (know how) και της επωνυμίας (brand name) μίας ήδη εγκαθιδρυμένης στη συνείδηση του κοινού και επιτυχημένης επιχείρησης.

Τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης μίας επιχείρησης με την μέθοδο του franchise συνοψίζονται στα εξής :
Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεργάτες μας είναι η δύναμή μας

 • Ηράκλειο Αττικής

  Κουντουριώτου 28, Τ. 210 2847200

  alexopoulou

  Παναγιώτα Αλεξοπούλου

  sigalas

  Λάζαρος Σιγάλας

  Μοναδική επιλογή για τον επιχειρηματία που θέλει να δώσει στην επιχείρησή του υγιή, μακρόχρονη και προσοδοφόρα προοπτική αποτελεί το franchise.
  Επιβεβλημένη επιλογή, με βάση τα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα αλλά και την παγκόσμια τάση των οικονομιών.
  Αρκεί αυτή η επιλογή να βρει αντίκρισμα σε μια εταιρεία που διαθέτει αποδεδειγμένη στον χρόνο αξία, σύγχρονη, διαρκώς εξελισσόμενη τεχνογνωσία, συνεργατικότητα και ανθρώπινο πρόσωπο.
  Αυτοί είμαστε!
 • Γλυφάδα - Κέντρο

  Ξενοφώντος 34, Τ. 210 9600850

  gkri

  Μαριάννα Ξηροταγάρου

  Η απόφασή μου για τη δημιουργία ενός φροντιστηρίου, και μάλιστα εν μέσω μίας από τις δεινότερες περιόδους οικονομικής ύφεσης στη χώρα μας, ελήφθη σχεδόν την ίδια ημέρα της συμμετοχής μου σε ενημερωτική ημερίδα franchise του Ομίλου Φροντιστηρίων Πουκαμισάς.
  Δύο χρόνια αργότερα, αισθάνομαι δικαίωση για το βήμα μου αυτό· σε επίπεδο οργάνωσης και εκτέλεσης της πολύπλευρης εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρουν τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς, συντελούνται όλα με πρότυπο, άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο. Σε επίπεδο διαχείρισης της εκπαιδευτικής επιχείρησής μου, συναντώ καθημερινά την άμεση βοήθεια και καθοδήγηση των συναδέλφων μου και της Κεντρικής Διοίκησης του Ομίλου.
  Ως καθηγήτρια, η κάθε μου ημέρα γεμίζει με τον ωραιότερο σκοπό και, παράλληλα, βελτιώνω την εκπαιδευτική μου μέθοδο και έκφραση. Ως Διευθύντρια Σπουδών μιας εκπαιδευτικής μονάδας, αναπτύσσω τις οργανωτικές και διοικητικές ικανότητές μου σε ένα ασφαλές αλλά και απαιτητικό επιχειρηματικό πεδίο.
  Στον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς ανακάλυψα μία μεγάλη αλλά πολύ δεμένη οικογένεια, που προσφέρει στα παιδιά της, τους μαθητές, την ουσιαστικότερη προοπτική για το μέλλον τους.
 • Σέρρες - Κέντρο

  Κωνσταντινουπόλεως 10, Τ. 23210 68700

  pantazis

  Ευστάθιος Πανταζής

  Έχοντας μεγάλη εμπειρία στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τόσο ως εκπαιδευτικός όσο και ως επιχειρηματίας της εκπαίδευσης, καθώς επί σειρά ετών λειτουργώ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, από την πρώτη στιγμή της επαφής μου με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς διαπίστωσα την ύψιστου επιπέδου οργανωτική του δομή και την τεχνογνωσία, όσο και το πάθος για την τελειότητα, των στελεχών του. Η απόφαση για τη δημιουργία της μονάδας μου, στην πόλη των Σερρών, ήρθε άμεσα και σήμερα, λίγους μήνες μετά τη λειτουργία της, αισθάνομαι την αμέριστη υποστήριξη του Ομίλου, που θεωρώ πως βήμα προς βήμα, θα την οδηγήσει στην επιτυχία.
 • Καλαμάκι

  Λεωφ. Καλαμακίου 72 & Ερεχθείου 31, Τ. 2109886014

  dristelas

  Δημήτρης Δριστέλλας

  dristella

  Ματίνα Δριστέλλα

  Η εμπειρία μας από τη συνεργασία μας με τον εκπαιδευτικό όμιλο Πουκαμισάς είναι ότι δίνει ευκαιρίες στους νέους να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, μέσα από τη συνεχή καθοδήγησή του. Έτσι και σε εμάς έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε ένα άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να μπορέσουμε, με την εξαιρετική τεχνογνωσία που μας παρείχε, να καθοδηγήσουμε τους μαθητές μας, ώστε να γίνουν το καλύτερο που μπορούν.
 • Μαρκόπουλο Μεσογαίας

  Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 1, Τ. 22990 25053

  georgiou

  Δήμητρα Γεωργίου

  Με την ένταξή μας στον Όμιλο Πουκαμισά τον Ιούλιο του 2016 συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι αγκάλιασαν την προσπάθειά μας σε μια χρονικά δύσκολη στιγμή και με την πολυετή πείρα τους μας στήριξαν και μας ενέπνευσαν, ώστε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το εγχείρημά μας. Η προσωπική παρουσία και ενασχόληση του ίδιου του κυρίου Θανάση Πουκαμισά αποτέλεσε για μας μια ευχάριστη έκπληξη και συνάμα μας έδωσε περισσότερη δύναμη να συνεχίσουμε. Σήμερα, και παρά τις όποιες δυσκολίες, είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι τελικά κάναμε την καλύτερη δυνατή επιλογή.
Δείτε όλους τους συνεργάτες μας
Προσωπικό στίγμα σε κάθε δραστηριότητα

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Ζητήστε ενημέρωση